Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

 

 

       

     

เด็กชายมาตุภูมิ  สุนทรธานนท์
คนเก่งแห่ง ส.พ.ช. เป็นตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
ระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2557
ณ สาธารณรัฐอินเดีย

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"โครงการเยาวชนพลยุติธรรมร่วม
สร้างสรรค์โรงเรียนปลอดบุหรี่"
ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557

 รับการตรวจเยี่ยมโดยผู้อำนวยการ      
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ     ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

 

จดหมายขอบคุณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากฑูตประเทศฟิลิปปินส์

เด็กชายศิวัช อิ่มรัตนรัก นักเรียนชั้น ป. 6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556


 

 

 

 
 
   
   
5/2 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์  02-2247635   แฟกซ์   02-2242637
E-mail : plubpla_school@hotmail.com
©2014 by www.plubpla.ac.th